1. (DOOF, ABOUT, CHIC) Door te experimenteren met een veer en inkt, een penseel en inkt, en ruitjes papier met stift in te kleuren heb ik deze typografie gecreëerd. De op papier ontworpen typography heb ik in gescand en in Illustrator overgetrokken.
2. (GAAN) Om deze typografie te ontwerpen heb ik twee pennen gebruikt die aan elkaar vastzaten met tape. De op papier ontworpen typografie heb ik in gescand en in Illustrator handmatig overgetrokken en aangepast.

1. (DOOF, ABOUT, CHIC) I created this typography by experimenting with a feather and ink, a pencil and ink, and coloring graph (squared) paper with marker. I digitally scanned the on paper designed typography and traced it using Illustrator.
2. (GAAN) To design this typography I used two pens that were held together by some tape.
I digitally scanned the designed typography from paper and manually traced and adjusted the design using Illustrator.