Aan een naam kan je vaak al aflezen om wat voor persoon het gaat. Ik heb 16 stereotype namen uitgekozen en hierna op facebook foto’s van personen met die namen opgezocht. Deze personen heb ik willekeurig opgezocht, zodat het een objectieve waarneming blijft.
Per naam heb ik profielfoto's van 20 personen met dezelfde naam op een pagina gezet. Vervolgens heb ik de pagina’s aan 23 verschillende mensen laten zien en heb ik gevraagd welke naam zij denken dat deze 20 personen gemeen hebben. Ook heb ik aan 23 verschillende personen een lijstje gegeven met de 16 stereotype namen erop (zonder foto’s), en gevraagd wat voor associatie zij hebben met die namen. Alle antwoorden heb ik in gescand, wat het persoonlijk maakt. De antwoorden en foto’s heb ik samen verwerkt in een boekje.

A name can often tell you something about what type of person someone is. I picked 16 stereotypical names, searched people with these names on Facebook and collected photo’s of them. I randomly searched and collected photo’s of these people to ensure an objective observation. For each name, I put 20 people with that particular name on a page. Afterwards, I showed the pages to 23 different people and asked them which name they thought people on the same page had in common. In addition, I asked 23 different people to fill in their associations with the 16 stereotypical names. I digitally scanned all the answers to make it look more personal due to the hand-writing. The answers and photo’s can all be found in the booklet.