Affiches ontworpen voor het Jonge Harten Theater Festival te Groningen. De typografie, de zinnen en een paar simpele kleine vormen waren gegeven. Van deze simpele kleine vormen heb ik per affiche een nieuw beeld gemaakt dat betrekking heeft op de zin per affiche. De typografie en beelden maken een samenhangend geheel.

The posters were designed for the Jonge Harten (Young Hearts) Theater Festival in Groningen. The typography, the phrases and a few shapes were given before making the designs. The shapes were used to create several posters with a new image that relates to the phrases. The typography and images make for a coherent whole.