We denken controle te hebben, maar deze controle is zeer beperkt. We worden gestuurd, beïnvloed en gemanipuleerd in ons gedrag en onze keuzes op een manier die we zelf niet door hebben en waardoor we dit niet kunnen ontlopen. Ik heb een essay geschreven in de vorm van een Whatsapp conversatie tussen een moeder en dochter op de linkerzijde van de pagina. Op de rechter pagina ga ik in op het Whatsapp gesprek en licht ik toe hoe zij worden gemanipuleerd en gestuurd. De lezer zal zichzelf herkennen in dit verhaal en tot het besef komen dat hij of zij ook gestuurd en gemanipuleerd wordt.

We think we’re in control, but this control is actually fairly limited. We are being influenced and manipulated in our behaviour and our choices in a way we’re not quite realizing it, thus we can’t avoid it. I wrote an essay which looks like a WhatsApp conversation between a mother and her daughter on the left side of the pages. On the right side I reflect on the WhatsApp conversation and I highlight how the two are being manipulated and influenced in their daily lives. The readers will recognize themselves in the story and will come to the realization that he or she is also being manipulated and influenced in everyday life.