We denken controle te hebben, maar deze controle is zeer beperkt. We worden gestuurd, beïnvloed en gemanipuleerd in ons gedrag en onze keuzes op een manier die we zelf niet door hebben en waardoor we dit niet kunnen ontlopen. Het zal alsmaar meer worden door de komst van social media en Big Data. Bedrijven maken gebruik van de informatie die wij vergeven. Zonder dat we het doorhebben zijn we een product en wordt onze persoonlijke informatie verkocht. Ik heb de eindexamenexpositie als podium gebruikt om dit visueel inzichtelijk te maken.
Zodra je als bezoeker de expositieruimte binnenkwam, liep je tegen de inschrijfzuil aan waar je je naam en e-mail adres kon achterlaten om in aanmerking te komen voor een gratis eindexamencatalogus en om kans te maken op een iPad. Zodra men op ‘verzenden’ drukte werd er stiekem een foto gemaakt van de persoon. De naam die men ingevuld had bij de inschrijfzuil en de foto die stiekem gemaakt werd, werden op een later moment op de expositie geprojecteerd als zijnde een persoonlijk product. De prijs van het persoonlijke product veranderde steeds om aan te geven dat persoonlijke data honderden tot soms wel duizenden euro’s waard is. Hierdoor werden mensen bewust dat zonder dat ze het in de gaten hebben ze gemakkelijk gegevens prijsgeven wat vervolgens wordt opgeslagen en verkocht om jou vervolgens te sturen en manipuleren in je gedrag en de keuzes die je maakt. Daarnaast stond een levensgroot product van mijzelf waarmee ik inzichtelijk maakte hoeveel informatie er over je bekend is; in de verpakking hingen meer dan 1000 pagina’s van mijn Google geschiedenis, locatie geschiedenis en foto’s. Hiermee gaf ik mijzelf heel bloot, maar dit was nodig om de boodschap goed over te brengen.

We think we’re in control, but this control is actually fairly limited. We are being influenced and manipulated in our behavior and our choices in a way we’re not quite realizing it, thus we can’t avoid it. This type of influencing and manipulating will only grow with the advent of social media and Big Data. Companies make use of the information we give away. Without realizing it, we are a product and our personal information is being sold. I used the graduation exhibition as a stage to make this topic insightful.
When visitors walk through the exhibition entrance they will notice a pillar where you can sign up for an exhibition catalog and have a chance at winning a free iPad. All they have to do is enter their e-mail and name and click ‘Send’. Once they clicked the booth secretly made a picture of the person signing up. The name and picture of the person would then be projected on a big screen as if it were their personal product at a later stage of the exhibition. The price of the product would change to imply that personal information can be worth hundreds and sometimes even thousands of euros. This created awareness among the visitors that they give away their personal information very easily, which is then stored and sold to others, who in return use it to influence and manipulate you in your behavior and the choices you make. Next to the big screen was a life-size product of myself where I show how much information is known about me; the package contained over 1000 pages of my Google search history, location history, and pictures. I revealed a lot of personal information about myself, but this was important to deliver the message of my work.